• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • Nowoczesna naprawa dróg

  Naprawa dróg w „systemie TERRA-MIX” jest jedną z najbardziej efektywnych i skutecznych metod stosowanych przez nas, przy naprawie uszkodzonych odcinków dróg w Austrii oraz w Europie Południowej. Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu naszej technologii, można szybko i tanio naprawić uszkodzone nawierzchnie asfaltowe, otrzymując drogę o wyższych parametrach, niż ta przed remontem. W naszym systemie wykorzystujemy w całości podbudowę drogi, jej nawierzchnię wraz z dodatkiem specjalnego środka wiążącego i oczywiście wody. Otrzymujemy na miejscu nową, odporną na zarysowania, morozoodporną, wysokowytrzymałą podbudowę.

  Naprawa dróg w systemie TERRA-MIX została zgłoszona jako indywidualne rozwiązanie do Europejskiego Urzędu Patentowego pod numerem A926/2008

  Etapy naprawy drogi

  Zalety

  • stabilizowana podbudowa wykazuje ponad trzykrotnie wyższą wytrzymałość w porównaniu z tradycyjnie wykonywaną
  • na skutek wieloletniej eksploatacji już nigdy nie zostaną wytrącone z podbudowy drobne frakcje, ponieważ wszystkie ziarna łączy stabilizator. Z tego powodu nie jest potrzebna żadna tkanina techniczna między podbudową a warstwą asfaltu
  • wydatnie podnosi się mrozoodporność podbudowy, gdyż dzięki precyzyjnemu rozdrobnieniu, zastosowaniu odpowiedniego środka wiążącego oraz starannemu zagęszczeniu, uzyskuje się wysoką szczelność mieszanki, w której nie ma możliwości tworzenia się soczewek wody
  • wytrzymałość stabilizowanej podbudowy rośnie z czasem, w przeciwieństwie do podbudowy tradycyjnej, gdzie po latach, na skutek ruchu pojazdów, obserwuje się rozluźnienie kruszywa i spadek nośności
  • niskie koszty eksploatacji drogi: jeżeli nawierzchnia asfaltowa ulegnie z czasem wytarciu, wystarczy wymienić górną warstwę ścieralną - podbudowa pozostaje nienaruszona
  • podczas remontu drogi warstwy asfaltowe są wykorzystane jako pełnowartościowy materiał budowlany do ponownego wbudowania - nie ma transportu frezowin i nie ponosi się kosztów ich utylizacji

  FOLDER Strassensanierung (PDF)

  Strassensanierung.pdf

  AKTUALNOŚCI

  _Zadanie: Budowa osiedla domów wielorodzinnych, Seefeldergasse 30, A-122 Wiedeń _Inwestor: BWS...

  _Zadanie: Budowa hali produkcyjnej _Inwestor: Natus GmbH. & Co.KG, D-54292 Trier _Powierzchnia: 4...

  _Zadanie: Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Kamp _Inwestor: Rząd Dolnej...