• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • POSADOWIENIE HYBRYDOWE >> system TERRA-MIX<<

  _Zadanie: Budowa hali produkcyjnej _Inwestor: Natus GmbH. & Co.KG, D-54292 Trier _Powierzchnia: 4 900 m2

  Definicja problemu: W celu realizacji budowy nowej hali produkcyjnej poszukiwano najlepszego technicznego rozwiązania, bezpośredniego posadowienia na słabych gruntach, w szczególności zagęszczenia i zwiększenia nośności gruntów nasypowych o miąższości 2,5m. Rozwiązanie: Pod względem technicznym i ekonomicznym, najbardziej korzystnym rozwiązaniem okazało się posadowienie hali w technologii posadowienia hybrydowego w systemie TERRA-MIX. Krok 1: ZAGĘSZCZANIE IMPULSOWE w wielokrotnych przejściach roboczych na powierzchni pod płytę posadzki hali oraz pod pojedynczymi fundamentami wraz z wypełnieniem lejów dobrze zagęszczalnym materiałem. Krok 2: Wykonanie zastępczej płyty nośnej ETS w systemie TERRA-MIX o grubości 40cm, przez zmieszanie na miejscu gruntu z dodatkiem, przygotowanego dla tego zadania, środka wiążącego. W ten sposób powstała zastępcza płyta nośna służy do równomiernego rozłożenia obciążeń na podłoże i przeniesienie ich do głębszych warstw nośnych przez kolumny impulsowo zagęszczonego gruntu. Evd > 60 MN/m2 Rezultat: Dzięki zastosowaniu posadowienia hybrydowego w systemie TERRA-MIX zostały w pełni wykorzystane właściwości gruntu nasypowego, wydatnie skrócono czas budowy oraz wytworzono wysokowartościowe podłoże dla bezpośredniego posadowienia.

  AKTUALNOŚCI

  _Zadanie: Budowa osiedla domów wielorodzinnych, Seefeldergasse 30, A-122 Wiedeń _Inwestor: BWS...

  _Zadanie: Budowa hali produkcyjnej _Inwestor: Natus GmbH. & Co.KG, D-54292 Trier _Powierzchnia: 4...

  _Zadanie: Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Kamp _Inwestor: Rząd Dolnej...