• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • POSADOWIENIE HYBRYDOWE >> SYSTEM TERRA-MIX<<

  _Zadanie: Budowa osiedla domów wielorodzinnych, Seefeldergasse 30, A-122 Wiedeń _Inwestor: BWS Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego i Użyteczności Publicznej Reg.Gen.mbH _Powierzchnia: 3 000 m2

  Definicja problemu: W celu bezpośredniego posadowienia niepodpiwniczonych budynków mieszkalnych należało wzmocnić podłoże gruntowe. Między wierzchnią warstwą humusu, a zalegającymi niżej nośnymi warstwami średniozagęszczonych żwirów i pospółek znajdowały się, do głębokości 2,6m warstwy luźnych piasków pylastych oraz pyłów. W celu wymiany uziarnienia, dodatkowo przy zmiennym zwierciadle wody gruntowej oraz dla zapobieżenia niekontrolowanym i zbyt dużym osiadaniom, zaplanowano pierwotnie wymianę gruntu na chudy beton do głębokości 2,8m. Ze względu na duże koszty tego rozwiązania i niezwykle długi czas realizacji takiego posadowienia, zaczęto poszukiwać alternatywnego rozwiązania. Rozwiązanie: Pod względem technicznym i ekonomicznym, najbardziej korzystnym rozwiązaniem okazało się posadowienie budynków w technologii posadowienia hybrydowego w systemie TERRA-MIX. Krok 1: Poprawa parametrów mechanicznych piasków pylastych i pyłów z jednoczesnym wykonaniem platformy roboczej o grubości 45cm, przez zmieszanie warstw gruntu z przygotowanym, dla tego zadania, środkiem wiążącym. Evd > 35 MN/m2. Krok 2: Zagęszczanie impulsowe, w wielokrotnych przejściach roboczych wraz z wypełnieniem lejów materiałem z domieszką środka wiążącego. Krok 3: Wykonanie mrozoodpornej, zastępczej płyty nośnej ETS w systemie TERRA-MIX o grubości 45cm, przez zmieszanie na miejscu gruntu z dodatkiem, przygotowanego dla tego zadania, środka wiążącego. W ten sposób powstała zastępcza płyta nośna służy do równomiernego rozłożenia obciążeń na podłoże i przeniesienie ich do głębszych warstw nośnych przez kolumny impulsowo zagęszczonego gruntu. Evd > 70 MN/m2 Rezultat: Dzięki zastosowaniu posadowienia hybrydowego w systemie TERRA-MIX zostały w pełni wykorzystane właściwości gruntu rodzimego, wydatnie skrócono czas budowy oraz wytworzono wysokowartościowe podłoże do bezpośredniego posadowienia.

  AKTUALNOŚCI

  _Zadanie: Budowa osiedla domów wielorodzinnych, Seefeldergasse 30, A-122 Wiedeń _Inwestor: BWS...

  _Zadanie: Budowa hali produkcyjnej _Inwestor: Natus GmbH. & Co.KG, D-54292 Trier _Powierzchnia: 4...

  _Zadanie: Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Kamp _Inwestor: Rząd Dolnej...