• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • Podłoże pod budynkami

  Metoda zagęszczania impulsowego jest doskonałą technologią wzmocnienia podłoża gruntowego do średnich głębokości i przygotowania go do bezpośredniego posadowienia obiektów kubaturowych m.in. biurowców, budynków mieszkalnych, galerii handlowych, centrów logistycznych i magazynowych, hal produkcyjnych, portów kontenerowych czy lotnisk. Nasza technologia pozwala szybko i skutecznie wzmocnić niemal każde podłoże: żwiry, piaski, lessy, grunty antropogeniczne, materiał nadkładowy z górnictwa (żużle, spieki, popioły), a nawet przemysłowe produkty uboczne i odpady.

  Zalety

  • zmniejszenie objętości gruntu i redukcja objętości porów
  • homogenizacja gruntu i podniesienie jego parametrów wytrzymałościowych
  • równomierne wartości osiadań
  • przyspieszenie konsolidacji

   

  Podłoże pod drogi

  Metoda zagęszczania impulsowego jest doskonałą technologią dla średniogłębokiego wzmocnienia podłoża pod budowę infrastruktury drogowej. Pozwala skutecznie i w relatywnie krótkim czasie zagęścić podłoże pod drogi, autostrady, obwodnice, nasypy drogowe i kolejowe, podbudowy pod parkingi, place manewrowe czy porty kontenerowe i płyty lotnisk.

  Zalety

  • zmniejszenie objętości gruntu i redukcja objętości porów
  • homogenizacja gruntu i podniesienie jego parametrów wytrzymałościowych
  • równomierne wartości osiadań
  • przyspieszenie konsolidacji

  AKTUALNOŚCI

  _Zadanie: Budowa osiedla domów wielorodzinnych, Seefeldergasse 30, A-122 Wiedeń _Inwestor: BWS...

  _Zadanie: Budowa hali produkcyjnej _Inwestor: Natus GmbH. & Co.KG, D-54292 Trier _Powierzchnia: 4...

  _Zadanie: Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Kamp _Inwestor: Rząd Dolnej...