• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

  Wzmocnienie gruntu jest problemem złożonym. W celu osiągnięcia wysokich parametrów nośności podłoża należy stosować wiele różnych, wzajemnie uzupełniających się technik. Tradycyjne metody polegające na usunięciu warstwy słabonośnego podłoża, a następnie w jego miejsce wbudowanie nośnych gruntów niespoisytych (np. żwirów, piasków, tłuczni) wymagają dużych nakładów finansowych i mogą stanowić problem logistyczny. 

  ZASTOSOWANIA

  • budowa nowych i naprawa zniszczonych dróg oraz ścieżek wymagających nawierzchni asfaltowych
  • wzmocnienie podłoża pod drogami, parkingami i placami manewrowymi
  • podbudowa pod posadzki i fundamenty obiektów przemysłowych
  • uszczelnienie podłoża pod wysypiska i składowiska odpadów,
  • wykonanie nośnej podbudowy dla posadowienia innych obiektów budowlanych

  Technologia stabilizacji podłoża TERRA-MIX jest wydajna i niezwykle skuteczna. Stosowane przez nas receptury środków wiążących są opracowane z uwzględnieniem konkretnych warunków gruntowych. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, który w sposób zaprogramowany dozuje stabilizator, mieszając go na wymaganą głębokość z górną warstwą podłoża gruntowego, tworząc warstwę o jednolitych parametrach. Tak przygotowana warstwa wymaga już tylko dokładnego zagęszczenia i mamy do dyspozycji wysokiej jakości nośne podłoże. Wielokrotne próbne obciążenia płytą dowiodły wysokiej skuteczności tej technologii.

  Technologia stabilizacji podłoża TERRA-MIX doskonale wpisuje się w filozofię ochrony środowiska naturalnego, a jej zastosowanie w konkretnym projekcie dowodzi wysokiej troski o otoczenie.

  Wykonanie wzmocnionej podbudowy

  Zalety

  • ochrona istniejących zasobów - brak konieczności wymiany podłoża
  • można wykorzystać prawie wszystkie rodzaje gruntu: gliny, iły, piasek, żwir, gruz, żużle, ...
  • gwarantowana nośność i równość powierzchni
  • krótki czas realizacji
  • doskonałe przenoszenie obciążeń
  • duża odporność na tworzenie się rys
  • szybki czas i niski koszt wykonania

  AKTUALNOŚCI

  _Zadanie: Budowa osiedla domów wielorodzinnych, Seefeldergasse 30, A-122 Wiedeń _Inwestor: BWS...

  _Zadanie: Budowa hali produkcyjnej _Inwestor: Natus GmbH. & Co.KG, D-54292 Trier _Powierzchnia: 4...

  _Zadanie: Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Kamp _Inwestor: Rząd Dolnej...