• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • Naprawa i wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych

  Zagęszczanie impulsowe jest jedną ze znakomitych i opracowanych przez nas technologii naprawy i wzmacniania wałów przeciwpowodziowych, które uległy rozluźnieniu na skutek erozji, wymywania, wahań wysokiej wody czy aktywności małych zwierząt (nory, jamy, korytarze).

  Zalety

  • W efekcie zagęszczania impulsowego obserwuje się wyraźną redukcję objętości nasypu, aż do jego podstawy oraz wydatne polepszenie parametrów geotechnicznych podłoża. Brakującą objętość uzupełnia się odpowiednim materiałem (żwiry i tłucznie, względnie stabilizowane wapnem grunty spoiste), który po kolejnych przejściach głowicy szczelnie zamyka pory, tworząc wraz z naprawianym nasypem jednolitą strukturę. Docelową stabilność i szczelność wału osiąga się w dalszych fazach robót.

  • Poprzez zredukowanie objętości, względnie przez zmniejszenie porowatości nasypu osiąga się niezwykle wysoką, gwarantowaną szczelność wału, a korytarze i nory małych zwierząt zostają zamknięte do głębokości przynajmniej 4m.

  • Dzięki zastosowaniu metody zagęszczania impulsowego podniesiona zostaje nośność i stabilność wału (nasypu) i w następstwie wzrasta jego odporność na erozję. Głęboki wpływ energii zagęszczania lepiej wiąże nasyp z podłożem.

  • Wzmocnienie nasypów metodą zagęszczania impulsowego znacząco podnosi bezpieczeństwo budowli ziemnych. Gwarantuje długoletnią, niezmienną stateczność i stabilność.

  • Duża wydajność sprzętu oraz wysoka efektywność technologii, pozwala wydatnie skrócić czas realizacji oraz znacząco obniżyć koszty budowy.

  AKTUALNOŚCI

  _Zadanie: Budowa osiedla domów wielorodzinnych, Seefeldergasse 30, A-122 Wiedeń _Inwestor: BWS...

  _Zadanie: Budowa hali produkcyjnej _Inwestor: Natus GmbH. & Co.KG, D-54292 Trier _Powierzchnia: 4...

  _Zadanie: Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Kamp _Inwestor: Rząd Dolnej...