• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI

 • GPS-gestützter Ablauf
  Impulse-Compaction Game

  Zagęszczanie impulsowe

  Jest innowacyjną i doskonałą metodą wzmacniania podłoża gruntowego do średnich głębokości. Pozwala szybko i skutecznie, występujące w podłożu luźne warstwy rodzimego i nieskonsolidowanego gruntu, doprowadzić do przynajmniej średniego stopnia zagęszczenia.

  Dzięki zagęszczaniu impulsowemu w systemie TERRA-MIX możliwe jest skuteczne wzmocnienie niemal każdego podłoża np.: żwiry, piaski, lessy, namuły, grunty antropogeniczne, materiał nadkładowy z górnictwa (żużle, spieki, popioły), przemysłowe produkty uboczne, odpady komulane oraz inne.

  Zagęszczanie impulsowe znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach budownictwa:

  • kubaturowego: biurowce, budynki mieszkalne, galerie handlowe, centra logistyczne i magazynowe, hale produkcyjne, porty kontenerowe
  • infrastrukturalnego: drogi, autostrady, nasypy drogowe i kolejowe, podbudowy pod parkingi czy płyty lotnisk 
  • hydrotechnicznego: wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne, mosty

  Głębokość zagęszczania

  żwiry i piaski6-7m
  piaski gliniaste4-5m
  gliny piaszczyste3,5-4,5m
  grunty wieloziarniste3-5m

   

  Permanentna kontrola procesu

  Zagęszczanie impulsowe przebiega według wcześniej ustalonego planu, przy uwzględnieniu siatki punktów oraz ilości i sposobu przejść roboczych maszyny. Postęp zagęszczania można, w najbardziej efektywny sposób, kontrolować przez wykonanie sondowania (dynamicznego lub statycznego CPT). Badania należy wykonać w przed, w trakcie i po zakończeniu robót.

  Podczas przebiegu procesu zagęszczania istnieje możliwość jego pernamentnej kontroli. Nieustannie dla konkretnego punktu prowadzona jest rejestracja najważniejszych parametry zagęszczenia. Dzięki stałemu nadzorowi osiągamy i gwarantujemy najlepsze parametry zagęszczonego podłoża.

  W celu udokumentowania jakości zapisuje się następujące parametry: data i czas
  • precyzyjne koordynaty każdego punktu dzięki naprowadzaniu GPS
  • pogrążanie na skutek pojedynczego uderzenia i osiadanie całkowite
  • krzywa osiadań
  • liczba impulsów i przyłożona energia do punktu

   

  Wszystkie dane są dostępne natychmiast i mogą być jako raporty okresowe (np. dzienne), w formie tabelarycznej lub graficznej, przesyłane do nadzoru geotechnicznego. Można na bieżąco podejmować szybkie decyzje odnośnie dalszego sposobu prowadzenia prac. Raporty przedstawiają w sposób przejrzysty wielkości osiadań danych punktów. Odpowiednie korekty w sposobie prowadzenia prac dają gwarancję osiągnięcia jednakowych, homogenicznych parametrów zagęszczanego podłoża. 

  Odległość od budynków

  Metoda zagęszczania impulsowego jest bezpieczna dla sąsiadujących z placem budowy budynków, jezdni i nasypów. Jest to możliwe dzięki systemowi precyzyjnego dawkowania ilości energii przyłożonej do punktu. Ponadto w przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie zabudowań, prędkość drgań jest mierzona i dokumentowana.

  AKTUALNOŚCI

  _Zadanie: Budowa osiedla domów wielorodzinnych, Seefeldergasse 30, A-122 Wiedeń _Inwestor: BWS...

  _Zadanie: Budowa hali produkcyjnej _Inwestor: Natus GmbH. & Co.KG, D-54292 Trier _Powierzchnia: 4...

  _Zadanie: Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Kamp _Inwestor: Rząd Dolnej...