• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI

 • GPS-gestützter Ablauf
  Impulse-Compaction Game

  Импулсно уплътняване

  Чрез метода на импулсното уплътняване, съществуващите неуплътнени почви могат да се уплътняват до сравнително задоволителни средно уплътнени основи. Самият процес на уплътняване се извършва в определен растер чрез един или три работни хода на машините.

  Дълбочина на уплътняване

  За чакъл и пясък 6-7m

  За подвижни пясъци 4-5m

  За подвижни смесени почви 3,5-4,5m

  За почви със смесена зърненност 3-5m

  Гарантиране на качеството

  Качеството на постигнатото уплътняване може да се проверява най-ефективно чрез ударно сондиране или чрез провеждане на тест на налягане СРТ, който обикновено се провежда непосредствено след уплътняването. Непрекъснатото регистриране, запаметяване и документиране на резултатите за всяка точка на уплътняване гарантират неговото качество: Дата и час на теста Точно разположение на провеждането на теста Ходове за импулс и общ брой ходове Крива на работния ход на машината Брой на импулсите Използвана енергия

  Тези всички данни могат ежедневно да се обобщават в таблица или да се представят чрез CAD-план графично и да се разпространяват в Интернет-сайт. Така могат веднага да се определят различните съставки и качествата на почвата, а от тук- да се избира най-подходящият метод за постигането на хомогенно уплътняване.

  Отдалеченост на работния участък от строителни сгради

  За запазване на граничещите строителни сгради, автомагистрали и диги, работният процес се провежда чрез плавно регулиране на импулсната енергия, така че да няма опасност от поражения. При необходимост се измерва скоростта на вибрациите и се документира.

  FOLDER Impulsverdichtung (PDF)

  Systembeschreibung_IMPULSVERDICHTUNG.pdf

  Impulsverdichtung Anwendungsbehelf

  Impuls-Verdichtung_Anwenderbehelf_bg.pdf

  BAUREPORTS Impulsverdichtung

  Aktuelles

  _Обект: Жилищна сграда, ул. Зеефелдгасе 30, А-1220, Виена _Строител: BWS Общо строителство на...

  _Обект: Нов строеж на производствено хале _Строител: Натус ООД & Co.KG, Д-54292, Триер _Площ:...

  _Изпълнение: юли-октомври, 2009 _Обект: Защита от високи води на р. Камп _Строител:...