• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • Система за хибридно фундиране »System TERRA-MIX«

  _Обект: Жилищна сграда, ул. Зеефелдгасе 30, А-1220, Виена _Строител: BWS Общо строителство на жилищни кооперации ООД _Площ: 3.000 кв.м. (m2)

  Задача: За построяването на жилищната сграда без подземен етаж трябваше да се подобри земната основа. Между горния слой на почвата (хумус) и средно плътния чакъл има рохкав междинен слой от прахов фин пясък до глинест пясък с дебелина до 2.6 m. За да се предотврати разместване на зърната при колебания на подземните води и произтичащите от това слягания, бяха предвидени изкопни работи и запълване с подложен бетон в дълбочина до 2.8 m. За да се намали времето за строителство и да се оптимизира строителния процес, се потърси алтернатива. Решение: Избрана бе системата за хибридно фундиране „Тера-Микс”.  1. Стъпка: Подобряване на праховия фин пясък и същевременно създаване на работната земна основа с дебелина на пласта 45 cm чрез фрезоване на свързващо вещество съобразено с почвата. Evd > 35MN/m2. 2. Стъпка: Импулсно уплътняване чрез няколко работни процеса и повторно запълване на конуса с почвения материал, подобрен със свързващо вещество. 3. Стъпка: Създаване на мразоустойчив заместващ носещ пласт със системата „Тера-Микс” с дебелина на пласта 45 cm чрез фрезоване на свързващо вещество, съобразено с вида на почвата. Този заместващ носещ пласт служи за равномерното разпределение на натоварването над уплътнителните колони. Evd > 70MN/m2.  Резултат: Чрез прилагането на системата за хибридно фундиране „Тера-Микс” успяха да се спестят ресурси, намали се времето за строителство и се създаде фундаментен вариант с много високо качество.

  Aktuelles

  _Обект: Жилищна сграда, ул. Зеефелдгасе 30, А-1220, Виена _Строител: BWS Общо строителство на...

  _Обект: Нов строеж на производствено хале _Строител: Натус ООД & Co.KG, Д-54292, Триер _Площ:...

  _Изпълнение: юли-октомври, 2009 _Обект: Защита от високи води на р. Камп _Строител:...