• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • Система за саниране на "System TERRA-MIX"

  _Изпълнение: юли-октомври, 2009 _Обект: Защита от високи води на р. Камп _Строител: Правителството на провинция Долна Австрия _Площ: 4800 лин.м. (m`)

  "Задача: Да се санира съществуващият 60-годишен язовир, за да се намалят или напълно да се затворят пукнатините, кухините и порите. Имаше 3 възможни варианта: вибрационно набиване, вибрационно уплътняване и импулсно уплътняване. Решение: Старият язовир да се уплътни с 2 работни процеса, да се запълнят кратерите и да се извърши трети процес на уплътняване с малко енергия, за да се уплътни и билото на язоврината стена." "Резултат: Чрез импулсно уплътняване успя да се намали обема на порите и пропускливостта на целия обхват на язовира до насрещния чакъл. Чрез намаляване на обема се постигна същевременно и повишване на носимоспособността и устойчивостта на язовира и следователно се намали опасността от ерозия. "

  Aktuelles

  _Обект: Жилищна сграда, ул. Зеефелдгасе 30, А-1220, Виена _Строител: BWS Общо строителство на...

  _Обект: Нов строеж на производствено хале _Строител: Натус ООД & Co.KG, Д-54292, Триер _Площ:...

  _Изпълнение: юли-октомври, 2009 _Обект: Защита от високи води на р. Камп _Строител:...