• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • Саниране на язовирни, речни и морски диги

  Импулсното уплътняване е известен нов метод за заздравяване на диги, които са загубили от устойчивостта си вследствие на силни водни вълни или поради възникване на пробиви (от лисици, бобри и др. подобни).

  Предимства

  Постига се значително намаляване на обема на почвата, която ще се заздравява; като съответният обем се замества с подходящ добавъчен материал (напр. уплътнителен материал респ. стабилизирана с варовик/вар почва.) и се смесва с други налични видове почва. Чрез намаляване на обема респективно ограничаване на порите се гарантира плътността, необходима за защита от преливни води, а от друга страна, до 4 метра, се затварят напълно дупки и пукнатини, причинени от лисици или бобри. Чрез импулсното уплътняване се повишава издръжливостта и стабилността на дигите и се намалява опасността от ерозия. Чрез импулсното уплътняване се гарантира голяма експлоатационна годност на надземното строителство. Импулсното уплътняване изисква малко работно време. Импулсното уплътняване е високо ергономична система.

  Aktuelles

  _Обект: Жилищна сграда, ул. Зеефелдгасе 30, А-1220, Виена _Строител: BWS Общо строителство на...

  _Обект: Нов строеж на производствено хале _Строител: Натус ООД & Co.KG, Д-54292, Триер _Площ:...

  _Изпълнение: юли-октомври, 2009 _Обект: Защита от високи води на р. Камп _Строител:...