• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • Саниране на улици по „Система ТЕРРА-МИКС”

  Санирането на улици по „ Система TERRA-MIX" е изпитан и успешно прилаган метод в Европа, за бързо, ергономично и висококачествено заздравяване/ саниране на съществуващите увредени улици или при ново изграждане на такива. При тази система на саниране, върху увредените улици с тънък слой асфалт чрез добавяне на свързващо вещество и вода се извършва процес на фрезоване, при който става смесване на наличния материал и ново добавеното свързващо вещество, като по този начин се изгражда нов мразоустойчив, висококачествен носещ слой пътна настилка без пукнатини. Заздравяването/ санирането на улиците по „ Системата TERRA-MIX" е патентован метод при Европейската Патентна Служба под № A926/2008

  Процес на заздравяване/саниране на улици

  Предимства

  Улично платно, стабилизирано със свързващо вещество, е до 3 пъти по-издръжливо от универсално построените улични платна. Уличното платно, стабилизирано със свързващо вещество е мразоустойчиво, тъй като свързващото вещество не допуска образуване на водни „островчета”. Уличното платно, стабилизирано със свързващо вещество се заздравява все повече при интензивното му използване в течение на години, за разлика от универсалните платна, които влошават състоянието си след години. Поради това, ако след няколко десетилетия се наложи затваряне на покривния пласт, трябва само да ремонтирате покривния пласт: стабилизираният носещ слой отдолу се запазва. Използването на рециклиран материал, като например наличният асфалт, служи за ценен строителен материал, който се фрезова в носещия слой: спестяват се разходи по извозването на стария асфалт, както и разходи за нов материал.

  FOLDER Strassensanierung (PDF)

  Strassensanierung.pdf

  Aktuelles

  _Обект: Жилищна сграда, ул. Зеефелдгасе 30, А-1220, Виена _Строител: BWS Общо строителство на...

  _Обект: Нов строеж на производствено хале _Строител: Натус ООД & Co.KG, Д-54292, Триер _Площ:...

  _Изпълнение: юли-октомври, 2009 _Обект: Защита от високи води на р. Камп _Строител:...