• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • Стабилизиране на почвата

  Когато става дума за изисквания относно почвата, днес подобряването на почвата е все по-често използвана мярка вместо подмяната на същата. Подобряването на почвата чрез добавянето на цимент, вар, свързващи материали или смеси е най-икономичното решение за оптимизирането на почвените пластове, както и създаването респ. санирането на пътища и магистрали. Важното тук е надеждното и правилно съгласуване на рецептите и подходящото подобряване на почвата – чрез подходящи машини. При подобряването на почвата, трябва да се прави разлика между понятията „стабилизиране на почвата” и „укрепване на почвата”. При стабилизирането на почвата, се повишава издръжливостта на почвата на натоварването от пътното движение и от климатичните условия: чрез добавянето на свързващ материал. По този начин почвата става устойчива за много голям период и качествата й не се влияят от вода или замръзване.

  Приложения

  Саниране на пътни настилки, улици и магистрали Укрепване на строителни основи Изграждане и заздравяване на строителни и други площадки Подземно строителство при строенето на промишлени сгради и цехове Укрепване на депа за отпадъци, диги, селскостопански обори и др. Заместващи настилки Тези резултати се потвърждават от множеството проведени тестове и изпитвания от различни лаборатории. Стабилизирането на почвата е ценен принос за екологичната оценка на нашите строителни задачи.

  Създаване на заместващ носещ пласт

  Предимства

  Спестяване на ресурси - не се извършва подмяна на почвата/ настилката Всички материали са подходящи: глина, плаващ пясък, пясък, чакъл, строителни отпадъци, шлака,... Гарантирана отлична товароносимост и равнинност Кратко работно време Много издръжлив на натоварване, нечувствителен към пукнатини пласт Ергономична система.

  Aktuelles

  _Обект: Жилищна сграда, ул. Зеефелдгасе 30, А-1220, Виена _Строител: BWS Общо строителство на...

  _Обект: Нов строеж на производствено хале _Строител: Натус ООД & Co.KG, Д-54292, Триер _Площ:...

  _Изпълнение: юли-октомври, 2009 _Обект: Защита от високи води на р. Камп _Строител:...