• DE
 • EN
 • BG
 • HU
 • PL
 • RO
 • SI
 • Stabilizacija tal

  Konsolidacija tal, je danes zelo potreben ukrep, ko gre za izpolnjevanje visokih zahtev po nosilnosti zemljišča. Dosedanja metoda: odstranitev materiala in deponiranje le tega, je postala predraga. Dodatno moramo izkopani material zamenjati z dobavo ustreznih agregatov, da bi dobili  ustrezni sloj odporen na zmrzal in stabilni spodnji ustroj.

  UPOABA

  • Sanacija cest
  • Stabilizacija parkirišč
  • Nosilni sloj za izgradnjo objektov
  • Stabilizacija površin predvidenih za trajne deponije
  • Izdelava nadomestnega nosilnega sloja

  Uporaba posebnega veziva, ki je prilagojeno sestavi obstoječih tal in se vgradi  z ustrezno mehanizacijo, je zelo enostavna.Zatem je potrebno to še samo utrditi – uvaljati in izvesti fino planiranje in dobili smo visokonosilno podlago.Številne meritve z dinamično ploščo potrjujejo in dokazujejo uspešnost uporabe stabilizacije tal.

  Stabilizacija tal se uporablja pri novogradnjah, sanacijah cest in poti, kakor tudi za utrjevanje temeljnih tal za gradnjo objektov in za stabilizacijo odlagališč. Stabilizacija tal je zato dragocen prispevek k ekološki oceni naših gradbenih projektov.

   

  IZDELAVA NADOMESTNEGA SLOJA

  Prednosti

  • Ohranjanje  naravnih virov – ker ni izmenjave tal
  • primeren za skoraj vse vrste materialov: glina, mulj, pesek, prod, gramoz, žlindra, …..
  • zagotovljena nosilnost in ravnost površine
  • kratek čas izvedbe
  • zelo dober prenos obremenitev, je zelo odporna na razpoke
  • gospodarni sistem

  Aktuelles

  Gradbeni objekt: Wohnhausanlage Seefeldergasse 30, A-1220 Wien Naročnik: BWS Gemeinützige...

  _GRADBENI OBJEKT: proizvodna hala - novogradnja _NAROČNIK: NATUS GMBH. & Co.KG; D-54292...

  _ Izvedba del: julij - oktober 2009 _ Gradbeni objekt: Protipoplavni...