Импулсно уплътняване

Най-иновативното решение за подобряване на почвата.

Научете повече



Стабилизиране на почвата

Основа, върху която можете да градите – за дълго време.

Научете повече



Саниране на улици

Системата за РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА TERRA-MIX предлага възможност за бърз, икономичен и висококачествен ремонт на разрушени улици.

Научете повече



Хибридно фундиране

При системата за ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ TERRA-MIX, преимуществата на системата за ИМПУЛСНОТО УПЛЪТНЯВАНЕ TERRA-MIX се комбинират с иновативния метод на СИСТЕМАТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПОЧВАТА TERRA-MIX със заместващ носещ пласт.

Научете повече