SISTEM FUNDIRANJA BUDUĆNOSTI


Hibridno
FundiranjeTERRA-MIX sistem

Sa sistemom HIBRIDNOG FOUNDIRANJA TERRA-MIKS, zasluge IMPULSNOG KOMPAKTIRANJA sistema TERRA-MIKS susreću se sa inovativnom metodom sistema zamenjenih nosećih slojeva TERRA-MIKS. Rezultat je metoda orjentisana ka budućnosti koja vam pomaže da minimizirate potrebne resurse zgrade, da biste značajno smanjili vreme izgradnje i troškove. 


PREGLED
PREDNOSTI

HIBRIDNО FUNDIRANJE SISTEMА TERRA-MIX

UŠTEDA TROŠKOVA GRADNJE

Kombinacijom dva sistema gradnje koji štede resurse smanjuje se obim korišćenog materijala i znatno se smanjuju troškovi izgradnje.

RACIONALNO SA RESURSIMA

Budući da je kod HIBRIDNOG FUNDIRANJA sistema TERRA-MIX uglavnom neophodna nikakva ili samo mala količina zamene materijala, ovaj metod omogućava definisan ekološki i održiv način gradnje. Svako sabijeno tlo može se postići impulsnim zbijanjem. Zamenjeni noseći sloj za stabilizaciju tla može se uspostaviti od gotovo svih raspoloživih materijala na gradilištu.
 

UŠTEDA U VREMENU GRAĐENJA

Da bi vam se stavilo na raspolaganje najveća moguću vremenska prednost, metoda HIBRIDNOG FUNDIRANJA sistema TERRA-MIX kombinuje uštedu vremena od IMPULSNOG KOMPAKTIRANJA i one od STABILIZACIJE TLA. Na taj način temelj vašeg građevinskog projekta može biti izveden što je brže moguće. Profitirate na znatno ukupno smanjenom vremenu gradnje.

METODA HIBRIDNOG FONDIRANJA sistemA TERRA-MIX

FUNDAMENTI ZA HALE I OSTALE ZGRADE
PODKONSTRUKCIJE ZA IZGRADNJU PUTEVA

METOD HIBRIDNOG FONDIRANJA sistem-a TERRA-MIX


Zbijanje tla pomoću impulsnog komprimatora u nekoliko radnih prolaza.
 


Zasipanje kompresionog kratera dodatnim materijalom.


Zbijanje zasutog materijala.

 

Posipanje veziva.
 

 

Mešanje veziva i tla uz dodavanje vode.


Instalacioni postupak sabijanja.
 


Izravnavanje i profilisanje.


Poslednje zbijanje tla pre početka temeljenja.


NAŠA GARANCIJA KVALITETA


METODA HIBRIDNOG FOUNDIRANJA sisetma TERRA-MIX garantuje najveću moguću stabilnost vaše zgrade. Zbog efekta utiskivanja, opterećenje zgrade se optimalno raspoređuje na utisnute stubove preko zamenjenog osnovnog sloja.

Ing. Michael Bißmann
Kundenbetreuung Impulsverdichtung Österreich
Franz Sindlhofer
Projektleiter Bodenstabilisierung, Straßensanierung