Нашите ценностиКато наш клиент, ще получите качествено обслужване.


Дори многократно да сте чували това изречение преди от други, ние от TERRA-MIX не го изказваме като лишено от смисъл, а като честно обещание.


По какво ще го разберете?


По нашата готовност за действие, която надхвърля повечето от очакванията. По факта, че спазваме обещанията, които ви даваме. По нашата честност и надеждност, по готовността ни за действие, която достига целите ви по лесен и ясен начин. И разбира се: Нашата компетентност и нашите специализирани познания, които непрекъснато развиваме за вас и с вас, за да ви покажем нови, иновативни подходи в областите за стабилизиране на почвата, импулсно уплътняване и уплътняване на почвата.

Целите, които си поставяме са високи: Ние не просто искаме да отговорим на вашите очаквания, ние искаме да ги надхвърлим. Ето защо нашите мисли винаги са насочени към изпълнението, винаги следим рентабилността на вашия строителен проект и работим с вас върху ефективни решения. Защото в края на деня за нас от TERRA-MIX е важно само едно нещо: Вие да сте доволни!ТЕХНОЛОГИЯТА


Импулсното уплътняване има име: TERRA-MIX. Като експерти по динамично дълбочинно уплътняване, ние използваме за вас най-модерните методи за импулсно уплътняване. Технологиите и техниките, които сме разработили във връзка с този процес, са усъвършенствани от нас благодарение на многогодишен задълбочен труд. Импулсното уплътняване възниква в началото на 80-те години като военна разработка от Министерството на отбраната във Великобритания. Първият прототип е бил използван, за да могат самолетни писти за въздушни операции да бъдат подготвени в най-кратки срокове.


УСЪВЪР
ШЕНСТВАН
НАЙ-МОДЕРЕН
МЕТОДПРОИЗХОД

Импулсното уплътняване възниква в началото на 80-те години като военна разработка от Министерството на отбраната във Великобритания. Първият прототип е бил използван, за да могат самолетни писти за въздушни операции да бъдат подготвени в най-кратки срокове.От визия до най-съвременна технология


Импулсният компресор излиза на цивилния пазар едва преди няколко години и първоначално се използва в Северна Америка. Ние от TERRA-MIX видяхме огромния потенциал на този метод за стабилизиране на почвата и пуснахме в експлоатация първата машина за импулсно уплътняване в Австрия през 2007 г. В сътрудничество с представителството на GEOTECHNIK ADAM ZT GmbH разработихме GPS-базирана система за управление. В резултат на това, за първи път, всяка уплътнена точка можеше да бъде запаметена и документирана и контролът на качеството стана възможен.


 


НАУЧНА
ОСНОВА

През 2008 г. успяхме да сключим ексклузивен договор с производителя на импулсни машини за почти цяла континентална Европа.

През следващите години до 2010 г. реализирахме научноизследователски проект, финансиран от FFG (Австрийска агенция за насърчаване на научните изследвания), съвместно с Университета в Инсбрук (Катедра по приложна механика) и представителството на GEOTECHNIK ADAM ZT GmbH.

Резултатите от този проект формират научната основа на съвременното импулсно уплътняване и до днес. (ADAM и Сие, 2011)

От 2010 г. използваме импулсното уплътняване в цяла Австрия и в строителни проекти по целия свят. Оттогава реализирахме 260 успешни проекта за импулсно уплътняване в 13 държави. Възстановени са 750 улици.


 


260 ПРОЕКТА
13 ДЪРЖАВИ
750 УЛИЦИ6 МИЛИОНА СПЕСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВАТА


Около 6 милиона строителни разходи могат да бъдат спестени чрез методите на TERRA-MIX за уплътняване на почвата.